Regulamin pobytu - Agroturystyka Folwark

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin pobytu

Rezerwując pobyt w agroturystyce FOLWARK akceptują Państwo niniejszy regulamin:
 1. Pobyt rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 12:00, do tego czasu pokój powinien być zwolniony, a klucz oddany gospodarzowi obiektu. Przedłużenie godziny wyjazdu należy wcześniej uzgodnić z gospodarzem.
 2. W celu skutecznej rezerwacji pobytu wymagana jest wpłata zadatku (lub cała należność za pobyt) w wysokości 30% wartości pobytu w określonym terminie. Pozostałą kwotę należy rozliczyć przelewem najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem na pobyt.
 3. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z pobytu. W przypadku niepojawienia się Gości w dniu rozpoczęcia pobytu wpłacona należność nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji Gości z rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00. W w/w godzinach goście korzystający z pobytu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości. Obiekt Folwark za dnia również powinien być miejscem cichym, funkcjonalnym i harmonijnym.
 5. Na terenie obiektu znajduje się parking bezpłatny, niestrzeżony i gospodarze domu nie ponoszą odpowiedzialności za pojazdy i pozostawione w nich mienie.
 6. Gospodarze domu nie odpowiadają za mienie Gości pozostawione w pokoju lub na terenie obiektu.
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną przechowane przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 8. W agroturystyce Folwark akceptowane są zwierzęta odpłatnie (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu), za które wyłączną odpowiedzialność podczas pobytu ponoszą właściciele zwierząt.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA! Palić można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, czyli na zewnątrz domu. W pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych zamontowane są czujniki dymu.
 10. Osoby nie przestrzegające zakazu palenia zostaną obciążone karą pieniężną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - koszty prania koców, pościeli i innych tekstyliów znajdujących się w pomieszczeniu, w którym zakaz palenia został złamany.
 11. W domu obowiązuje ZAKAZ CHODZENIA W BUTACH NARCIARSKICH.
 12. Gospodarze obiektu Folwark segregują śmieci. Z góry dziękujemy za pomoc w sortowaniu odpadów.
 13. Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity ZAKAZ UŻYWANIA WŁASNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH (grzejników elektrycznych, kuchenek i opiekaczy elektrycznych, gazowych i innych pozostałych własnych urządzeń grzewczych). Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy do telefonów i komputerów.
 14. Za zanieczyszczenia oraz zniszczenia w pokoju gość zostanie obciążony kosztami zakupu nowego mienia w miejsce zniszczonego lub naprawy.
 15. Prosimy o racjonalne gospodarowanie ciepłą wodą tak, żeby wystarczyło jej dla wszystkich gości. PRZED SKORZYSTANIEM Z CIEPŁEJ WODY SPRAWDŹ, CZY Z KRANU NIE LECI ZBYT CIEPŁA WODA (uważaj - z kranu może lecieć gorąca woda!).
 16. Goście zobowiązani są do zostawiania po sobie porządku w części wspólnej obiektu (aneks kuchenny, pokój TV, wspólna łazienka).
 17. Odwiedziny osób nie zameldowanych w agroturystyce Folwark mogą odbywać się w godzinach 8:00 – 22:00.
 18. Osoba biorąca odpowiedzialność za pokój odpowiada za zachowania współlokatorów oraz wszelkie szkody, straty, brakujące elementy wyposażenia itp. powstałe z winy użytkowników. W związku z tym prosimy po zameldowaniu sprawdzić pokój i ewentualne uszkodzenia zgłosić telefonicznie lub osobiście u gospodarza domu.
 19. Zachowania niezgodne z powyższym regulaminem, szczególnie złamanie zakazu palenia oraz zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nie będą tolerowane, dlatego też „uciążliwy” Gość zostanie wymeldowany bez zwrotu opłaty za pokój.
 20. Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z gospodarzem obiektu ok. 10 min. przed wymeldowaniem w celu odbioru pokoju i kluczy (tel.: 784 907 123).

Życzymy udanego pobytu i odpoczynku  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego